DocFlow presents Yubik at Gartner Symposium ITXPO Barcelona, Nov 10-14, 2013